Thursday, January 14, 2010

PEMBANGUNAN LAMAN WEB: 10 KUNCI YANG PENTING.

Di dalam merekabentuk atau mencorak laman web(website) atau blog, terdapat beberapa kunci (keys) yang perlu digunakan untuk menjamin ketampakan (visibility) yang maksimum dan memberi kesan yang baik kepada niche anda.

Di sini, diperturunkan 10 kunci atau petunjuk yang boleh dijadikan sebagai "checklist" untuk anda menghasilkan laman web; blog, "sales letter online," atau semasa membuat "editing" ke atas "template" blog anda.

1. Pastikan penghasilan blog atau website anda unik.
2. Asingkan kod HTM dari CSS anda.
3. Pastikan "site" anda adalah hasilan sendiri. (bukan ciplak atau meniru).
4. Buat semakan (checking) dengan pelbagai "browsers" supaya mudah "uploading".
5. Gunakan kod khusus untuk "heading", "subheading" dan lain-lain.
6. Elakan menggunakan kombinasi warna yang "buruk" dan membosankan.
7. Lakukan persembahan dengan cermat - kurangkan penggunaan "Flash".
8. Persembahkan "banners" dan pengiklanan dengan baik dan terancang.
9. Dapatkan atau lantik orang lain sebagai "proofreading" (penyemak) teks yang dihasilkan untuk mengesan kesalahan bahasa dan ejaan.
10. Indeks secara manual dan elakan penggunaan sistem automatik.

Untuk melihat contoh sebuah blog, anda boleh layari Perniagaan Internet

No comments:

Post a Comment

Your comments here: